Dawno, dawno temu 3 małe świnki… a właściwie 37 małych świnek… wyruszyło w podróż po lesie pedagogiki specjalnej.

Podróż po ścieżkach oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, tyflopedagogiki, pedagogiki leczniczej była ciekawą przygodą dla każdej świnki.

Wszystkie one z ciekawością zerkały na otaczający świat i dokładnie poznawały wszystkie jego elementy.

Jednak świnki wiedziały, że w lesie czai się zły wilk.

Ustrzec przed nim może jedynie wybudowanie chatki, w której każda ze świnek może się bezpiecznie schronić.

Postępy w grze (aktualizacja 25.01.2019 r.)Proszę podać hasło, by pobrać zestawienie.

Wędrując po lesie, świnki zbierały różne materiały przydatne do budowy własnych domków.

Słoma

Deska

Cegła

 

Dachówka

 

Czy świnka na pewno chce budować dom?

Przychodząc i poznając dróżki pedagogiki specjalnej, małe świnki gromadziły snopki siana.
Opis: obecność na zajęciach

Zysk max: 28

Czy świnka jest gotowa do budowy domu?

Małe świnki, chcąc wybudować domek na leśnej polanie, musiały skorzystać z pomocy podręczników budowlanych, instrukcji, wskazówek specjalistów, by w końcu zademonstrować innym świnkom efekty swoich poszukiwań. Wówczas zdobywały kolejne snopki siana dla siebie, ale mogły też rozdać kilka snopków innym, najbardziej aktywnym świnkom.
Opis: Zajęcia z metod na ćwiczeniach

Zysk max: 14 dla prowadzących
Zysk max: 7 do rozdania innym

Czy wilk zniszczy pierwszą chatkę?

Jednak gdy świnki zdecydowały się wykorzystać zgromadzoną słomę do budowy domku, niespodziewanie pojawił się zły wilk. Wilk cały dzień szukał jakiegoś pysznego obiadku i chętnie zjadłby jakąś małą świnkę. Wilk chuchał, dmuchał, aż domek ze snopków siana się rozpadł. Wówczas świnki ratowały się ucieczką, gubiąc po drodze część zdobytych materiałów.
Opis: Wejściówka

 Strata max: 7

 

Świnki wiedziały, że to nie koniec przygody, więc rozpoczęły budowę domku z drewna.

 

Czy świnka jest zaradna?

Zadając ciekawe pytania, dzieląc się własnymi doświadczeniami, opowiadając innym świnkom o swoich przemyśleniach, małe świnki zdobywały deski aktywności.
Opis: aktywność na zajęciach

Zysk max: 14 

Czy świnka zaprojektowała już swój domek?

Małe świnki wiedziały, że zdobytą wiedzę trzeba przekazywać i jak najwięcej ćwiczyć, aby w przyszłości wybudowany dom był stabilny. Świnki prowadząc zajęcia z małymi leśnymi zwierzątkami uczyły je jak dbać o swój rozwój.
Opis: zajęcia w przedszkolu

 Zysk max: 7 

  

Czy świnka postawiła fundamenty swojego domku?

Poznając kolejne tajemnice lasu pedagogiki specjalnej i leśnej pedagogicznej polanki świnki przygotowywały instrukcje, swoje refleksje o budowie domków, możliwościach wspierania innych leśnych zwierzątek z różnymi niepełnosprawnościami.
Opis: praca pisemna 

Zysk max: 7 

Czy świnka jest pomysłowa?

Jednak gdy świnki zakończyły budowę drewnianego domu i w nim zamieszkały, pojawił się zły wilk, który chuchał, dmuchał i próbował zburzyć domek. Świnki musiały ponownie ratować się ucieczką, gubiąc w panice kilka zdobytych desek.
Opis: krótka praca zaliczeniowa

 Strata max: 7 

  

Świnki wiedziały więc, że bezpieczeństwo w lesie zapewni im tylko budowa chatki całej z cegieł.

Pilnowały więc wszystkich swoich snopków siana i zdobytych desek,
aby wymienić je na cegły do budowy solidnego, stabilnego domu.

 

Kto wygra - świnki czy wilk?

Gdy świnki wykazały gotowość, podjęły próbę budowy domu z cegieł. Chciały bowiem wykazać, iż zdobyły już wiedzę jak poruszać się w całym pedagogicznym lesie i były gotowe tam zamieszkać. Świnki podjęły trud zdobycia pięknych ceglanych dachówek do swojego domku.
Opis: kolokwium zaliczeniowe

Zysk max: 14

Świnki, którym nie udało się zdobyć wystarczającej liczby dachówek, by wybudować wymarzony domek, mogą dokonać wymiany cegieł na dachówki.

Wybudowanie murowanych domków pozwala świnkom w określonym stopniu zabezpieczyć swój los przed groźnym wilkiem.

 

 

 

Zadanie wykonano pomyślnie. Świnki mogą teraz beztrosko oddawać się swoim ulubionym zajęciom.